اخبار شرکت

  • سیم خاردار در روند توسعه صنعت ساخت و ساز

    اکنون صنعت ساخت و ساز به سرعت توسعه یافته است. برخی از توسعه دهندگان بزرگ ساختمان از تکنیک های جدید ساختمان در ساختمان های بلند ، کارگاه ها و جاهای دیگر استفاده می کنند. استفاده از شبکه های ساختمانی ، سیم خاردار و سایر شبکه ها برای جایگزینی صحافی دستی میلگرد به طور گسترده ای در ساخت ...
    ادامه مطلب