دروازه باغ

توضیح کوتاه:

گیت ها با بالاترین کیفیت مواد و فرآیندهای جوشکاری ساخته می شوند. قبل از پوشش برای محافظت بالاتر در برابر آب و هوا با همان مقاومت در برابر خوردگی پانل های نرده جوش داده شده است. دروازه های ما شامل اجزای باکیفیت و با دوام و انواع گزینه های قفل متناسب با کاربردهای مختلف است.

انواع گیت باغ:

* دروازه تک بال.
* دروازه دو بال


جزئیات محصول

برچسب های محصول

پست تک چرخ:

image19

قد

عرض

دروازه پست

قاب قاب

ضخامت سیم

سانتی متر

سانتی متر

میلی متر

میلی متر

میلی متر

80

100

60 X 1.5

40 X 1.5

4

100

100

60 X 1.5

40 X 1.5

4

125

100

60 X 1.5

40 X 1.5

4

150

100

60 X 1.5

40 X 1.5

4

175

100

60 X 1.5

40 X 1.5

4

200

100

60 X 1.5

40 X 1.5

4

پست دو دور گرد:

166b06e9d30d8cdb9bd5a33753c8911

قد

عرض

دروازه پست

قاب قاب

ضخامت سیم

سانتی متر

سانتی متر

میلی متر

میلی متر

میلی متر

80

300

60 X 1.5

40 X 1.5

4

100

300

60 X 1.5

40 X 1.5

4

125

300

60 X 1.5

40 X 1.5

4

150

300

60 X 1.5

40 X 1.5

4

175

300

60 X 1.5

40 X 1.5

4

200

300

60 X 1.5

40 X 1.5

4

80

400

60 X 1.5

40 X 1.5

4

100

400

60 X 1.5

40 X 1.5

4

125

400

60 X 1.5

40 X 1.5

4

150

400

60 X 1.5

40 X 1.5

4

175

400

60 X 1.5

40 X 1.5

4

200

400

60 X 1.5

40 X 1.5

4

پست مستطیل یک بال:

 28a3666867e51478e6cf8d4b084ab04

قد

عرض

دروازه پست

قاب قاب

ضخامت سیم

سانتی متر

سانتی متر

میلی متر

میلی متر

میلی متر

80

100

60 X 40 X 1.5

40 X 40 X 1.5

4

100

100

60 X 40 X 1.5

40 X 40 X 1.5

4

125

100

60 X 40 X 1.5

40 X 40 X 1.5

4

150

100

60 X 40 X 1.5

40 X 40 X 1.5

4

175

100

60 X 40 X 1.5

40 X 40 X 1.5

4

200

100

60 X 40 X 1.5

40 X 40 X 1.5

4

پست مستطیل دو بال:

gre

قد

عرض

دروازه پست

قاب قاب

ضخامت سیم

سانتی متر

سانتی متر

میلی متر

میلی متر

میلی متر

80

300

60 X 40 X 1.5

40 X 40 X 1.5

4

100

300

60 X 40 X 1.5

40 X 40 X 1.5

4

125

300

60 X 40 X 1.5

40 X 40 X 1.5

4

150

300

60 X 40 X 1.5

40 X 40 X 1.5

4

175

300

60 X 40 X 1.5

40 X 40 X 1.5

4

200

300

60 X 40 X 1.5

40 X 40 X 1.5

4

80

400

60 X 60 X 1.5

40 X 40 X 1.5

4

100

400

60 X 60 X 1.5

40 X 40 X 1.5

4

125

400

60 X 60 X 1.5

40 X 40 X 1.5

4

150

400

60 X 60 X 1.5

40 X 40 X 1.5

4

175

400

60 X 60 X 1.5

40 X 40 X 1.5

4

200

400

60 X 60 X 1.5

40 X 40 X 1.5

4


  • قبلی:
  • بعد:

  • محصولات مرتبط