نرده صحرایی

توضیح کوتاه:

حصار صحرایی از سیم آهنی گالوانیزه با مقاومت بالا ساخته شده است. این بهترین حصار برای محافظت از چمنزارها ، جنگل ها ، بزرگراه ها و محیط ها است.


جزئیات محصول

برچسب های محصول

شماره ترتیب

مشخصات

وزن (کیلوگرم قطر سیم لبه میلی متر قطر سیم داخلی
میلی متر

1

7/150/813/50 102 + 114 + 127 + 140 + 152 + 178 19.3 2.5 2.0

2

8/150/813/50 89 (75) + 89 + 102 + 114 + 127 + 140 + 152 20.8 2.5 2.0

3

8/150/902/50 89 + 102 + 114 + 127 + 140 + 152 + 178 21.6 2.5 2.0

4

8/150/1016/50 102 + 114 + 127 + 140 + 152 + 178 + 203 22.6 2.5 2.0

5

8/150/1143/50 114 + 127 + 140 + 152 + 178 + 203 + 229 23.6 2.5 2.0

6

9/150/991/50 89 (75) + 89 + 102 + 114 + 127 + 140 + 152 + 178 23.9 2.5 2.0

7

10/150/1245/50 102 + 114 + 127 + 140 + 152 + 178 + 203 + 229 26.0 2.5 2.0

8

10/150/1194/50 89 (75) + 89 + 102 + 114 + 127 + 140 + 152 + 178 + 203 + 229 27.3 2.5 2.0

9

19/150/1442/50 89 + 102 + 114 + 127 + 140 + 152 + 178 + 203 + 229 28.4 2.5 2.0

10

11/150/1442/50 89 (75) + 89 + 102 + 114 + 127 + 140 + 152 + 178 + 203 + 229 30.8 2.5 2.0

  • قبلی:
  • بعد:

  • محصولات مرتبط